Ziekenhuisschool
UZ Leuven

Onderwijs-op-maat voor kinderen en jongeren in UZ Leuven, Pellenberg en UPC Leuven, Kortenberg, Diest


Wie zijn we?


Wij zijn een vrije, door het Ministerie van Onderwijs gesubsidieerde, school voor buitengewoon onderwijs, type 5 (voor gehospitaliseerde kinderen en jongeren), georganiseerd op kleuter-, lager en secundair niveau. Onze secundaire school is lid van KS Leuven.

Wij zijn een gemotiveerd en professioneel team van medewerkers met diploma’s van verschillende disciplines.  Flexibiliteit en overleg zijn onze sleutelwoorden. Elke dag staan we voor nieuwe uitdagingen die creatieve oplossingen vragen. We beoefenen in onze job vanuit een basishouding van openheid, respect en betrokkenheid.

Wat doen we?


We maken voor elke leerling een gepersonaliseerd lesplan dat meestal door de thuisschool mee is opgesteld. 
We trachten leerachterstand zo veel mogelijk te beperken zodat een herintegratie in de thuisschool vlot kan verlopen na de opname.

Wekelijks geven we 5 tot 8 uren les. Wij hebben dus minder lestijd dan in een gewone school, daarom ligt de focus meestal op de kernleerstof van de hoofd- en richtingsvakken.

We hanteren een persoonlijke en educatief-stimulerende aanpak met een evenwichtige balans tussen ondersteuning en zelfstandigheid.

We zetten in op vastberadenheid, medeverantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen, met respect voor ieders eigenheid.

We willen een brug slaan tussen de leerling, de thuisschool en de begeleiders van de jongere. Dialoog en vertrouwen staan hier centraal.